Stowarzyszenie Pacjentów na rzecz dostępu do Terapii Zintegrowanej „Integralni w Zdrowiu” powstało z inicjatywy polskich pacjentów, którzy korzystają ze zintegrowanych metod leczenia.

Wierzymy, że terapie łączące medycynę tradycyjną i uzupełniające metody leczenia wpływają pozytywnie na nasze zdrowie, z zastrzeżeniem, że są one ordynowane przez lekarzy specjalistów i opierają się na wiedzy medycznej potwierdzonej badaniami.

Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje wiele ośrodków prowadzonych  przez osoby niezwiązane ze środowiskiem medycznym, a propagowane przez nie metody  i nastawienie do pacjentów jest działaniem czysto biznesowym. Jako Stowarzyszenie zrzeszające świadomych pacjentów sprzeciwiamy się temu i pragniemy podjąć walkę o dostęp do terapii zintegrowanej, którą polscy pacjenci powinni stosować wyłącznie w ośrodkach mających do tego uprawnienia.

W ramach Stowarzyszenia integrujemy pacjentów leczonych tradycyjnymi oraz uzupełniającymi metodami.  Naszą misją jest zwiększenie dostępu do terapii zintegrowanej m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej , a także inicjowanie w debacie publicznej kwestii związanych z jakością i dostępem do terapii zintegrowanej.