Misja

Misją Stowarzyszenia” Integralni w Zdrowiu” jest ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów leczonych terapią zintegrowaną poprzez inicjowanie działań mających na celu wspieranie i integrację osób leczonych tradycyjnymi i uzupełniającymi metodami leczenia.

Główne działanie organizacji opiera się na informacji i edukacji dotyczącej profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz dostępu do nowoczesnych terapii opartych na rzetelnych badaniach naukowych.

Nasze działania polegają na inicjowaniu w debacie publicznej kwestii związanych z jakością i dostępem do terapii zintegrowanej, wspieraniu działań związanych z poprawą systemu kształcenia kadr w tym zakresie oraz współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy zmierzają do podniesienia standardów leczenia polskich pacjentów.