Terapia Zintegrowana

Terapia zintegrowana polega na wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych, które w połączeniu wykazują większą skuteczność leczenia. To holistyczne podejście do medycyny, opierające się na najnowszej wiedzy lekarskiej i potwierdzone rzetelnymi badaniami naukowymi.

Jednym z najistotniejszych celów stosowania terapii zintegrowanej jest zapewnienie pacjentom dodatkowych, nieinwazyjnych metod leczenia, które są często uzupełnieniem dla tradycyjnych terapii. W renomowanych czasopismach medycznych publikowane są bowiem badania, które opisują jakie związki powinny być stosowane i jak wpływają one na długość i poprawę jakości życia pacjentów. Pacjenci onkologiczni, którzy poddawani są chemioterapii i jednocześnie pozostają pod kontrolą lekarza, stosując dodatkowe środki, minimalizują skutki uboczne chemii, wspomagając jednocześnie działanie leków przeciwnowotworowych.

W walce z chorobą to my, pacjenci powinniśmy być stawiani na pierwszym miejscu. Jednym z postulatów Stowarzyszenia „Integralni w Zdrowiu”  jest zwiększenie dostępu do terapii zintegrowanej jako uzupełnienia klasycznych metod leczenia.

Terapia zintegrowana jest dostępna i stosowana w wielu państwach Europy i świata, a w niektórych z nich jest częściowo finansowana z krajowych budżetów. Wierzymy, że jako Stowarzyszenie doprowadzimy do sytuacji, w której dostęp do takich terapii zostanie zwiększony, co bezpośrednio wpłynie na skuteczność leczenia polskich pacjentów.